Comunicat de Presa

"Plantele Liberiene - resurse regenerabile strategice pentru economia europeana"

Lansarea proiectului POS-CCE, intitulat: "Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană" ACRONIM "BASEURES" contract 210/2010. Locaţia, UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" ARAD - INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE ÎN ŞTIINTE TEHNICE ŞI NATURALE AL U.A.V. Data 27.07.2010 UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" ARAD - INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE ÎN ŞTIINTE TEHNICE ŞI NATURALE AL U.A.V., cu sediul în str. ELENA DRAGOI NR.2, CORP M, ARAD 310330, derulează, începând cu data de 20.07.2010, proiectul "Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană" ACRONIM "BASEURES", co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 210/2010 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional "Creşterea Competitivităţii Economice"(POS CCE).

Valoarea totală a proiectului este de 6.842.915 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 4.979.998,34 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este oferită de UNIUNEA EUROPEANA prin Fondul European de Dezvoltare Regională Proiectul se implementează în localitatea/localităţile ARAD pe o durată de 36 luni cu asistenţa Uniunii Europene. Obiectivul proiectului este valorificarea completă a plantelor tehnice (in, cânepă şi rapiţă) pentru obţinerea de produse inovative, materii prime auxiliare şi produse energetice prin dezvoltarea şi aplicarea unor noi tehnologii competitive de extracţie şi de procesare atât a produşilor principali cât şi a produselor secundare, în contextul dezvoltării economice durabile. Pentru atingerea acestui obiectiv se va crea un nucleu de competenţă ştiinţifică de înalt nivel în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, sub îndrumarea unui specialist de talie internaţională care coordonează reţeaua de cercetare internaţională în domeniul plantelor liberiene FAO-ESCORENA in persoana D-lui Prof.Dr. RYSZARD MICHAL KOZLOWSKI.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Conf.C.S.II. Dr.Ing.Cecilia Sirghie

Funcţie: Directorul Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad – Responsabilul Stiintific al proiectului.

Tel./Fax. 0257369091

e-mail: cecilias1369@yahoo.com