Articol Presa

"Plantele Liberiene - resurse regenerabile strategice pentru economia europeana"

UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” ARAD - INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE IN STIINTE TEHNICE SI NATURALE AL U.A.V., cu sediul în B-dul Revolutiei Nr.77, ARAD 310130, a organizat o Conferinta de presa in data de 16.01.2012 in Sala Senatului a Universitatii “Aurel Vlaicu” din Arad incepand cu orele 11.00 pentru o scurta informare cu privire la rezultatele partiale obtinute in cadrul proiectul “Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană” ACRONIM „BASEURES”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 210/2010, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE).
Valoarea totală a proiectului este de 6.842.915 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 4.979.998,34 lei. 
Asistenta financiara nerambursabila este oferita de UNIUNEA EUROPEANA prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Proiectul se implementează în localitatea ARAD pe o durată de 36 luni cu asistenta Uniunii Europene. 
Obiectivul proiectului este valorificarea completă a plantelor tehnice (in, cânepă şi rapiţă) pentru  obţinerea de produse inovative, materii prime auxiliare şi produse energetice prin dezvoltarea şi aplicarea unor noi tehnologii competitive de extracţie şi de procesare atât a produşilor principali cât şi a produselor secundare, în contextul dezvoltării economice durabile. 
Pentru atingerea acestui obiectiv s-a creat in cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, sub îndrumarea unui specialist de talie internaţională in persoana D-lui Prof.Dr. RYSZARD MICHAL KOZLOWSKI, un nucleu de inalta competenţă ştiinţifică, nucleu din care mai face parte şi Conf C.S. II. Dr. Ing. Cecilia Sirghie.

„Tocmai pentru că impactul privind dezvoltarea culturilor de in şi cânepă este în Europa este extrem de important, ele putând fi utilizate chiar şi pentru energie, ca resursă naturală, desigur că noi suntem extrem de interesaţi să continuăm acest proiect prin deja gândirea altui proiect”, a ţinut să precizeze în încheierea conferinţei de presă rectorul UAV, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ.Ana Chirilă

 

Articolul a fost publicat în: 17 January 2012